Atletiek bij Sportclub Reeuwijk in de 1,5 meter samenleving per 1 juli 2020

Beste leden en ouders van leden,

Update COVID 19 protocol.

Per 1 juli 2020 hebben er versoepelingen plaatsgevonden en is het corona protocol aangepast.
Wij stellen het op prijs als u het nieuwe aangepast protocol goed doorneemt.
Het nieuwe protocol en een samenvatting zijn te lezen via onderstaande link.

Buitensporten 19 jaar en ouder worden weer opgestart

Per 11 mei 2020 mogen alle buiten sporten met inachtneming van de 1,5 meter regel op gaan starten.

Wij als bestuur van Sportclub Reeuwijk zijn hard bezig geweest om dit voor te bereiden.  Het is van belang dat alles volgens de regels en het protocol gaat verlopen per training. Het protocol staat vanaf 9 mei op de website, dit protocol moet door elke atleet die komt trainen vanaf 11 mei doorgelezen worden.

Het gaat hierbij alleen om de looptrainingen, niet om de technische trainingen die vinden vanaf 5 mei 2020 plaats op de baan van AV Gouda (en vanaf 11 mei 2020 mogen ook de leden vanaf 18 jaar weer bij hun reguliere groep aansluiten).

De trainer fungeert ook als coördinator, de coördinator zorgt voor naleving van het protocol en regels. De trainer/coördinator zal ook per training (datum en naam trainer) een presentielijst opstellen. Dus bij aankomst op de SR baan ga je door het kleine hek (zet je je fiets in het rek) loop je door het open hek (niet door draaihek) naar de baan. De ingang is aangegeven gebruik die ook alleen als ingang, je desinfecteert je handen voor betreden van de baan en meldt je bij de trainer, die je op de presentielijst zet. Bij het verlaten van de baan na de training via de aangegeven uitgang, eerst weer handen desinfecteren.

Buurtsportcoaches en de gemeente hebben ons toestemming gegeven voor de opgegeven trainingen, zie schema in het protocol.  Buiten dit schema mag NIEMAND  op de baan komen trainen.

Wanneer de baan (verwachting eind mei/begin juni) gerenoveerd wordt,  zullen de trainingen zoals eerder aangegeven buiten de baan  plaatsvinden maar wel met dezelfde regels als in het protocol. De verwachting is wel dat ze deze week met het middenveld zijn begonnen.

Wij als bestuur hopen dat iedere atleet en trainer zich aan het protocol en aangegeven regels (flyers op de baan) zal houden.

We wensen jullie weer heel veel sportplezier.  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Sportclub Reeuwijk

Opstarten van buitensporten per 11 mei 2020

Vanavond is bekend gemaakt dat per 11 mei 2020 alle buiten sporten met inachtneming van de 1,5 meter regel weer mogen opstarten.

Wij als bestuur van Sportclub Reeuwijk zijn hard bezig om dit voor te bereiden.  Het is van belang dat alles volgens de regels en het protocol gaat verlopen.

Het gaat hierbij alleen om de looptrainingen, niet om de technische trainingen die vinden vanaf 5 mei 2020 plaats op de baan van AV Gouda (en vanaf 12 mei 2020 mogen ook de leden vanaf 18 jaar weer bij hun reguliere groep aansluiten). We gaan ervan uit dat we de looptrainingen weer hervatten op onze eigen baan totdat de gemeente aangeeft dat ze beginnen met de renovatie van de rondbaan. Daarna zullen de trainingen zoals eerder aangegeven buiten de baan moeten plaatsvinden. De verwachting is wel dat ze deze week met het middenveld beginnen.

Wij als bestuur zullen jullie zo snel mogelijk nader informeren wanneer en hoe we de trainingen kunnen hervatten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Sportclub Reeuwijk