Contributie

Bovenstaande tabel geeft de contributie en de (standaard) afdracht aan de Atletiekunie weer. Voor Pupillen en Junioren is de Atletiekunie wedstrijdlicentie standaard. Senioren/Masters die niet deel willen deelnemen aan officiële baan- en/of wegwedstrijden, kunnen zich opgeven als Recreant zonder wedstrijdlicentie. Voor deelname aan trimlopen, zoals de Reeuwijkse Plassenloop, is een wedstrijdlicentie niet noodzakelijk. Voor nieuwe leden is verder eenmalig het inschrijfgeld van toepassing.

Het lidmaatschap kan elke maand ingaan. De contributie wordt per kwartaal vooruit betaald en bij het eerste kwartaal wordt ook de jaarlijkse afdracht aan de Atletiekunie meegenomen. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal.