Verenigingsregels

  1. Iedereen is welkom
  2. Zorgen gezamenlijk voor een positieve sfeer en een sportief klimaat, hou je aan de regels
  3. Toon waardering en respect voor iedereen
  4. Laat de kinderen hun spel spelen en/of hun training afwerken
  5. Ga zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  6. Als er problemen zijn, maak er melding van
  7. Vloeken, schelden en pesten doe je niet
  8. Spreek elkaar rustig aan op verkeerd gedrag