Huishoudelijkreglement

Via onderstaande link is het huishoudelijk reglement van Sportclub Reeuwijk (SR) te downloaden. Dit reglement geeft aan, hoe SR is georganiseerd en waar we als atletiekvereniging voor staan. Alle leden, ouders, trainers, vrijwilligers, etc. dienen zich overeenkomstig het huishoudelijk reglement te gedragen.

Huishoudelijk reglement Sportclub Reeuwijk