Commissies

Ledenadministratie: Walter Baars (ledenadministratie@sportclubreeuwijk.nl)
Houdt het ledenbestand up-to-date. Verzorgt het in- en uitschrijven van leden, zowel in het eigen bestand als naar de Atletiekunie. Verzorgt de contributienota’s.

Jury- en vrijwilligerscommissie: Trees van der Werf
Beheert het jurybestand. Verzorgt scholing en bijscholing. Werft indien nodig nieuwe juryleden. Begeleidt de inzet bij verschillende wedstrijden. Is aanspreekpunt voor de Elektronische Tijdwaarneming.

Wedstrijd Organisatie Commissie (W.O.C.): Ronald van der Wolf
Verzorgt de eigen wedstrijden op het Sportpark. Verzorgt inschrijvingen voor eigen wedstrijden en de regionale en landelijke competities. Is contactpersoon voor de andere verenigingen hierin.

Trainers/-coördinatoren commissie: Christy Smits
Is contactpersoon voor de trainers richting bestuur en andersom.

Record Administratie: Carla van der Wolf
Beheert de administratie m.b.t. baan- indoor- en clubrecords, alsmede de prestatielijsten van de atleten.

Kantine: Trees van der Werf
Regelt de schoonmaak en het onderhoud van de kantine. Begeleidt in- en verkoop kantine- producten. Is contactpersoon voor de kantine richting CKV.

Onderhoud en materialen: Martin de Haan
Regelt het schoonhouden van de accommodatie. Regelt maai/snoei/schoffel werken. Regelt reparatie werp/spring/loop op de accommodatie. Voert in principe het besluit tot aankoop nieuwe materialen van het bestuur uit. Is het aanspreekpunt voor en naar de SSGZ.

Nieuwsbrief: Christy en René Smits
Zij verzorgen de nieuwsbrief. De nieuwsbrief staat in PDF ook op de site.

Website beheerder: Edwin Klinkenberg
Beheert de site op internet. De meeste info en artikelen op de site lopen via deze persoon.

Plassenloop: Ronald van der Wolf
De Plassenloop is een zelfstandige commissie, met een eigen taakverdeling.

Cross: Ton Groenendaal
De cross is een zelfstandige commissie, met vaste taakverdeling.

Sponsor-PR commissie: René Smits
sponsoring@sportclubreeuwijk.nl

Jeugdcommissie: Christy Smits    smits@sportclubreeuwijk.nl