Lid worden?

screeuwijkclbk2016Atletiek is een vriendelijke sport; het spektakel van de centimeters en de seconden. Atletiek is niet leeftijd gebonden. Al op zeer jonge leeftijd kan met atletiek worden begonnen en men kan er heel lang mee doorgaan. Jongens en meisjes kunnen al deelnemen in het jaar dat ze 6 jaar worden. Verder is atletiek iets voor de hele familie. Iedereen kan meedoen op zijn of haar niveau. Atletiek is samengevat: 15 sport (onderdelen) onder “een dak” en voor één prijs.

De atleten kunnen zelf bepalen of ze aan wedstijden willen deelnemen of dat ze alleen willen trainen, dit kan beide.  Heeft u of uw zoon of dochter interesse? Vul dan het Reactieformulier in en kom een keer meetrainen. Dit kan vier keer geheel vrijblijvend. Heeft u of uw zoon en dochter de smaak te pakken, vul dan het Aanmeldformulier in.

Het lidmaatschap gaat in bij het begin van elke maand en wordt steeds aangegaan voor een kwartaal. De contributie is per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd, waarbij betaling per half jaar of per jaar ook mogelijk is. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden 4 weken voor het einde van het lopende kwartaal via het Afmeldformulier.

De contributie per lid is te vinden op de Contributie pagina . De leeftijdsindeling is te vinden op de Leeftijdindeling pagina . Inschrijfgelden voor de wedstrijden worden door de atleten zelf betaald. Als men deel uitmaakt van een vertegenwoordigende ploeg van Sportclub Reeuwijk Atletiek dan wordt het inschrijfgeld betaald door Sportclub Reeuwijk Atletiek.