Buitensporten 19 jaar en ouder worden weer opgestart

Per 11 mei 2020 mogen alle buiten sporten met inachtneming van de 1,5 meter regel op gaan starten.

Wij als bestuur van Sportclub Reeuwijk zijn hard bezig geweest om dit voor te bereiden.  Het is van belang dat alles volgens de regels en het protocol gaat verlopen per training. Het protocol staat vanaf 9 mei op de website, dit protocol moet door elke atleet die komt trainen vanaf 11 mei doorgelezen worden.

Het gaat hierbij alleen om de looptrainingen, niet om de technische trainingen die vinden vanaf 5 mei 2020 plaats op de baan van AV Gouda (en vanaf 11 mei 2020 mogen ook de leden vanaf 18 jaar weer bij hun reguliere groep aansluiten).

De trainer fungeert ook als coördinator, de coördinator zorgt voor naleving van het protocol en regels. De trainer/coördinator zal ook per training (datum en naam trainer) een presentielijst opstellen. Dus bij aankomst op de SR baan ga je door het kleine hek (zet je je fiets in het rek) loop je door het open hek (niet door draaihek) naar de baan. De ingang is aangegeven gebruik die ook alleen als ingang, je desinfecteert je handen voor betreden van de baan en meldt je bij de trainer, die je op de presentielijst zet. Bij het verlaten van de baan na de training via de aangegeven uitgang, eerst weer handen desinfecteren.

Buurtsportcoaches en de gemeente hebben ons toestemming gegeven voor de opgegeven trainingen, zie schema in het protocol.  Buiten dit schema mag NIEMAND  op de baan komen trainen.

Wanneer de baan (verwachting eind mei/begin juni) gerenoveerd wordt,  zullen de trainingen zoals eerder aangegeven buiten de baan  plaatsvinden maar wel met dezelfde regels als in het protocol. De verwachting is wel dat ze deze week met het middenveld zijn begonnen.

Wij als bestuur hopen dat iedere atleet en trainer zich aan het protocol en aangegeven regels (flyers op de baan) zal houden.

We wensen jullie weer heel veel sportplezier.  

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Sportclub Reeuwijk

Opstarten van buitensporten per 11 mei 2020

Vanavond is bekend gemaakt dat per 11 mei 2020 alle buiten sporten met inachtneming van de 1,5 meter regel weer mogen opstarten.

Wij als bestuur van Sportclub Reeuwijk zijn hard bezig om dit voor te bereiden.  Het is van belang dat alles volgens de regels en het protocol gaat verlopen.

Het gaat hierbij alleen om de looptrainingen, niet om de technische trainingen die vinden vanaf 5 mei 2020 plaats op de baan van AV Gouda (en vanaf 12 mei 2020 mogen ook de leden vanaf 18 jaar weer bij hun reguliere groep aansluiten). We gaan ervan uit dat we de looptrainingen weer hervatten op onze eigen baan totdat de gemeente aangeeft dat ze beginnen met de renovatie van de rondbaan. Daarna zullen de trainingen zoals eerder aangegeven buiten de baan moeten plaatsvinden. De verwachting is wel dat ze deze week met het middenveld beginnen.

Wij als bestuur zullen jullie zo snel mogelijk nader informeren wanneer en hoe we de trainingen kunnen hervatten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Sportclub Reeuwijk

Trainingen tot en met 18 jaar beginnen op 5 mei

Na een langere tijd van volledige sluiting en niet kunnen sporten gaan we weer trainen.
Maar wel bij AV Gouda, we zijn heel blij dat we ivm de renovatie van onze baan bij onze collega verenging in Gouda mogen trainen.

Met dit protocol (zie bijlage) is het de bedoeling dat iedereen die weer mag sporten, dit op een veilige en gezonde manier kan doen. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig die hieronder in dit document beschreven staan. De komende periode wordt een spannende voor de samenleving als geheel, maar ook voor Sportclub Reeuwijk in het bijzonder. De sportclubs zijn de eerste die weer open mogen en daar hebben wij ons goed op voorbereid.

Dit artikel betreft de eerste fase van het opschalen van de trainingen. Deze regels worden dus gaandeweg verder aangepast, in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM en de Atletiekunie. Het protocol en de bijbehorende documenten (zie bijlages) zijn van toepassing per dinsdag 5 mei 2020 tot nadere berichtgeving, tenzij anders aangegeven. 

Alle pupillen en junioren tm 18 jaar trainingen worden per dinsdag 5 mei 2020 hervat conform onderstaand schema op de baan van AV Gouda.

TijdstipDinsdag (vanaf 5 mei 2020)TrainersCategorieaantalBestuurslid aanwezig
17:00 – 18:00D, C en B pupillenMarije – LoesD en C pup8Christy
  Sjoerd – TessB pup5Christy
18:15 – 19:15A pupillenMarije – RobinA1 pup9Christy
  Ronald – WesselA2 pup11Christy
19:30 – 20:30/21:00Junioren D,C, B A tm 18 jaarstart Ronald, Ben de JongJunioren9?
19:30 – 20:30/21:00Junioren D,C, B A tm 18 jaarDaphne DroogJunioren9?

Voor indeling van de groepen zie een andere bijlage bij deze mail.

Je mag alleen op de aangegeven dag en tijdstip komen trainen.

Afmelden op de pupillen app of de junioren app voor maandag 17:00 uur is VERPLICHT!

Niet afgemeld en niet komen kan NIET, dan krijg je een waarschuwing van de trainer of de coördinator. Afgemeld en toch komen, mogen we je niet toelaten.

Neem gewoon een bidon mee en alleen jij drinkt uit die bidon en raakt hem aan, MAAR met je NAAM erop!

We hebben mooi weer gehad de afgelopen tijd, maar nu is het weer iets minder, neem dus regenkleding mee (in een tas met naam erop) er staat een tent voor de kantine, zodat de tassen droog blijven.

Je blijft in je groep bij dezelfde trainer, tenzij de trainers aangeven dat het anders wordt.

Wanneer een trainer niet aanwezig is, wordt deze vervangen door Ronald of Christy.

We starten in de mei vakantie en bekijken het tot aan de zomervakantie. Mocht het kunnen en er animo voor zijn, kunnen we kijken of we in de zomervakantie door gaan. Dit gaat allemaal in overleg met AV Gouda. Onze baan is naar verwachting tot half september niet toegankelijk.

BELANGRIJK VOOR ALLE ATLETEN, TRAINERS EN COÖRDINATOREN:

1GEEN OUDERS/VERZORGERS BINNEN DE HEKKEN
2HOUD 1,5M AFSTAND ONDERLING (BEHALVE PUPILLEN)  MAAR WEL TEGENOVER TRAINERS EN COÖRDINATOREN.
3WE GEVEN GEEN HAND(EN)
4WE ZITTEN NIET AAN ELKAAR
5WE GAAN VAN TEVOREN THUIS NAAR HET TOILET
6WE GAAN DIRECT NAAR ONZE TRAINER
7WE WASSEN THUIS GELIJK DE HANDEN NA HET TRAINEN
8WE DOUCHEN GELIJK THUIS NA HET TRAINEN

We zien jullie graag op dinsdag 5 mei in Gouda.

Versoepelde maatregelen jeugd trainingen

Dinsdag 21 april heeft het kabinet een aantal maatregelen versoepeld in de strijd tegen het Corona virus. Dit betekent dat we gelukkig een aantal activiteiten weer kunnen gaan opstarten. Wij zullen er alles aan doen om, binnen de richtlijnen, zo spoedig als mogelijk weer te beginnen, in ieder geval voor de jeugd t/m 12 jaar en, als het binnen de anderhalvemetersamenleving kan, ook voor de jeugd t/m 18 jaar. De senioren en de loopgroepen  zullen helaas nog even moeten wachten. 
We zijn erg blij dat een aantal leden, maar helaas niet allemaal, weer kunnen gaan sporten en bewegen.
Maar aan het opstarten van deze activiteiten hangen wel een groot aantal randvoorwaarden vast. Het bestuur van Sportclub Reeuwijk gaat in de komende dagen samen met de richtlijnen van de Atletiek Unie een protocol opstellen. In dit protocol worden een aantal zaken afgesproken en geregeld om weer voorzichtig op te kunnen starten. We verwachten dat we begin volgende week dit protocol kunnen publiceren op de website. In dit protocol wordt ook aangegeven wanneer en voor welke groepen we de activiteiten gaan opstarten. De renovatie aan de baan gaat wel door, we zijn met AV Gouda in overleg wanneer en op welke tijdstippen we kunnen komen trainen. 
Ik hoop dat jullie nog even geduld kunnen hebben tot die tijd.

Bestuur Sportclub Reeuwijk

Mededeling bestuur Sportclub Reeuwijk

Op maandag 23 maart heeft de Nederlandse regering extra maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken. Bij Sportclub Reeuwijk staat de veiligheid van al onze leden voorop, en we sluiten ons daarom aan bij het advies van het NOC*NSF en de Nederlandse Atletiekunie. Dit advies luidt als volgt:

“Met het eerder al stilvallen van alle activiteiten op atletiekclubs zoals trainingen, wedstrijden en andere bijeenkomsten, dat nu doorgetrokken wordt tot en met 31 mei, moet de komende weken uitgewerkt worden wat dit betekent voor de rest van het atletiekjaar 2020.”

Dit houdt in dat alle activiteiten van Sportclub Reeuwijk, op de baan, kantine en complex tot 1 juni 2020 niet door zullen gaan, dit geldt voor trainingen, wedstrijden en alle andere vormen van bijeenkomen op de club. De kantine en sportcomplextoegangen zullen gesloten blijven.

Het bestuur houdt de situatie in de gaten en zal indien nodig een nieuwe mededeling uitbrengen.  Houdt hiervoor ook onze website en Facebook pagina in de gaten.

Zie voor verdere informatie: www.atletiek.nl en dan update coronavirus en activiteiten atletiekunie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Ronald van der Wolf (vdwolf@sportclubreeuwijk.nl), voorzitter
Christy Smits (smits@sportclubreeuwijk.nl), trainerscoördinator.

Wij hopen op uw begrip.
Met sportieve groet,

Het bestuur van Sportclub Reeuwijk