Trainingen naar aanleiding van maatregelen bij Sportclub Reeuwijk vanaf 28 november 2021

*deze maatregelen komen bovenop de maatregelen van 13 november 2021 deze blijft ook van kracht.

Beste atleten en ouders van atleten,

Helaas hebben jullie via de WhatsApp groepen al vernomen, dat de amateursport vanaf 28 november na 17:00 uur voor trainingen en wedstrijden niet meer is toegestaan. Dit betekent dat ons sportpark na 17.00 uur gesloten is. Georganiseerd buiten het sportpark trainen mag, maar met maximaal 4 atleten exclusief de trainer en op 1,5 meter afstand. Individueel trainen buiten het sportpark is natuurlijk wel toegestaan. Om toch een mogelijkheid te bieden om te kunnen sporten/bewegen heeft het bestuur onderzocht of er een mogelijkheid is om op zaterdag en zondag voor 17.00 uur te kunnen trainen. Daar hebben we natuurlijk de hulp en flexibiliteit van de trainers voor nodig en dat is voor veel groepen gelukt. Hartelijk dank daarvoor. Het is nog niet gelukt voor alle groepen, maar dat heeft voornamelijk te maken met de beschikbaarheid van het middenveld en de trainer(s). Via de bekende Whatsapp groepen worden jullie hiervan verder op de hoogte gesteld. Wanneer er getraind wordt op de baan, dan wordt er geadviseerd dit voor personen vanaf 18 jaar en ouder op 1,5 meter afstand te doen.

Om toch nog even een belangrijke algemene regel aan te halen is het wel deze: bij klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak blijven we thuis! Mocht je toch op een training komen met één of meerder van deze klachten kan je geweigerd en naar huis gestuurd worden door de trainer en of de corona coördinator/verantwoordelijke van die training of van SR. Laten we het voor iedereen zoveel mogelijk veilig houden, zodat we gezond kunnen blijven sporten/bewegen.

Met sportieve groet, Bestuur Sportclub Reeuwiijk.

Het schema voor de komende tijd is nu als volgt:

SR trainingen in het weekend vanaf 29-11 tm 18-12-2021
tijdstipZaterdagtrainer(s)
9:00-10:30loopgroep maandag en woensdagCarla en Raoul
14:00-15:00Junioren loopgroep maandagRonald
 Mocht het voetbal het toelaten dan kan de technische groep D junioren woensdag ook komen, dit wordt op de app gezet.Ronald en Walter
tijdstipZondagtrainer(s)
9:30-10:30Loopgroep dinsdagavondRien
11:00-12:00FitkidsRichard (vader Marije)
11:00-12:00D,C, B pupillen woensdagRichard (vader Marije)
11:00-12:00A pupillen woensdag Marije
12:30-13:30Loopgroep donderdagavondMarije
14:00-15:00technische groep woensdag C jun tm seniorenMarije