In memoriam Koos van der Bunt

Vanmorgen ontvingen we het droeve bericht dat ons erelid Koos van der Bunt is overleden op de leeftijd van 88 jaar.

Koos heeft enorm veel voor onze vereniging betekend. In 1958 was hij één van de oprichters van Sportclub Reeuwijk. Jarenlang is hij in verschillende functies betrokken geweest bij het besturen van de vereniging en het organiseren van wedstrijden of dit nu op onze baan was of in het land als official voor de Atletiekunie. Na de oprichting in 1994 van de Stichting Sportpark Groene Zoom was hij tot 2013 als bestuurder betrokken bij het in stand houden en onderhouden van ons sportpark. Tot de laatste Reeuwijkse Plassenloop van 2017 hielp hij nog bij het organiseren van deze wedstrijd die al 65 jaar wordt gehouden. Als je Koos zocht kon je hem meestal vinden op de baan waar hij jarenlang met plezier zorg droeg voor het onderhoud. Raakte je met hem in gesprek wist hij heel veel te vertellen van het wel en wee van onze vereniging. Soms kritisch maar altijd vol goede bedoelingen.

We gaan een gedreven enthousiaste vrijwilliger missen, een begrip van onze vereniging en bovenal een geweldige kerel!

We wensen Ellen, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Ronald van der Wolf
Voorzitter Sportclub Reeuwijk 

De afscheidsbijeenkomst is donderdag 14 september om 14.00 uur in de tent op de atletiekbaan van Sportclub Reeuwijk, Buitenomweg 1, Reeuwijk. Daarna is er gelegenheid tot condoleren en napraten in de zalencentrum de Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk.

Koos zal in besloten kring worden begraven.