Commissies

Ledenadministratie: Patrick Droog
Houdt het ledenbestand up-to-date. Verzorgt het in- en uitschrijven van leden, zowel in het eigen bestand als naar de Atletiekunie. Verzorgt de contributienota’s.

Jurycommissie: Ronald van der Wolf
Beheert het jurybestand. Verzorgt scholing en bijscholing. Werft indien nodig nieuwe juryleden. Begeleidt de inzet bij verschillende wedstrijden. Is aanspreekpunt voor de Elektronische Tijdwaarneming.

W.O.C: Ronald van der Wolf
Verzorgt de eigen wedstrijden op het Sportpark. Verzorgt inschrijvingen voor eigen wedstrijden en de regionale en landelijke competities. Is contactpersoon voor de andere verenigingen hierin.

Trainers: Richard Verstegen
Is contactpersoon voor de trainers richting bestuur en andersom.

Record Administratie: Ronald vd Wolf
Beheert de administratie m.b.t. baan- indoor- en clubrecords, alsmede de prestatielijsten van de atleten.

Kantine/kleedkamers: Trees van der Welf
Regelt de schoonmaak en het onderhoud van de kantine. Begeleidt in- en verkoop kantine- producten. Is contactpersoon voor de kantine richting CKV.

Sportpark en baan: Ronald van der Wolf/Edwin Klinkenberg
Regelt het schoonhouden van de accommodatie. Regelt maai/snoei/schoffel werken. Regelt reparatie werp/spring/loop op de accommodatie.

Materialen: Leo vd Werf
Regelt reparatie en onderhoud aan de werp/spring/loop materialen. Voert in principe het besluit tot aankoop nieuwe materialen van het bestuur uit.

Clubblad: Anja Grijze
Verzorgt met haar team het clubblad. Het clubblad staat in PDF ook op de site.

Site en clubblad: Richard Verstegen
Beheert de site op internet. De meeste info en artikelen op de site lopen via deze persoon.

S.S.G.Z.(beheer sportcomplex Groene Zoom): Ronald van der Wolf/Edwin Klinkenberg
Is het aanspreekpunt voor en naar SSGZ. Binnen de stichting heeft SR twee vertegenwoordigers.

Plassenloop: Ronald vd Wolf
De Plassenloop is een zelfstandige commissie, met een eigen taakverdeling.

Cross: Ton Groenendaal
De cross is een zelfstandige commissie, met vaste taakverdeling.

Ontspanning: Richard Verstegen
Verzorgt speciale avonden als Nieuwjaarsreceptie, Clubkampioenschappen, Jaarvergadering e.d. Geprobeerd wordt om ook andere avonden/dagen te organiseren.